Obezita

Home Kalorické tabulky Obezita Hubnutí Diskuzní fórum
diskuzní forum dieta

Obezita

Fakta o obezitěPříčiny obezityJak se zbavit obezity

Obezita je jedním z největších problémů jednadvacátého století. Její rozšíření se v mnoha zemích Evropy až ztrojnásobilo od roku 1980 a počet postižených obezitou pokračuje v růstu alarmující rychlostí, především u dětí. Obezita je způsobuje zdravotní potíže u 2-8% obyvatel a 10-13% obyvatel na následky obezity umírá.
Jak společnost, tak vláda musí jednat, aby udržely rozmach obezity na uzdě. Politika jednotlivých zemí by měla vytvářet a nabízet možnosti pro větší pohybové vyžití a podílet se na motivaci a snadném zpřístupnění zdravé stravy.

BMI - trpíte obezitou? Spočítejte si BMI !!!

BMI - body mass index - index tělesné hmoty
BMI = váha(kg)/výška na druhou(m) ... to znamená, že pokud měříte 175cm a vážíte 80kg ... BMI = 80/(1.75x1.75) = 26,122
udejte váhu v kg - udejte výšku v cm - Spočítejte si své BMI

méně než 25 - normální | 25 až 29,9 - nadváha | 30 a víc - obezita

Co je obezita a proč je škodlivá?

obezitaObezita je stav, kdy lidské tělo disponuje nadměrným množstvím tuku a je příčinou mnoha vážných zdravotních problémů. Obezita je důsledkem nežádoucího růstu tělesné váhy, kdy příjem energie je větší, než její výdej. Obézní lidé ukládají více tuku v břišních partiích, což je spojeno se zvýšeným rizikem jistých nemocí.
Obezita a s ní spojené nemoci převládají u skupin s nižším sociálním statusem. Lidé s nižším finančním příjmem tíhnou ke konzumaci masa, tuku a cukru a ti s vyšším příjmem spíše k ovoci a zelenině. Navíc chudší lidé nemají takové možnosti sportovního vyžití.
Obezita v období dětství často pokračuje až do dospělosti. Přináší enormní zátěž pro organismus a zvyšuje úmrtnost.
Lékaři z 15 evropských zemí se shodují na tom, že obezita by měla být léčena stejně jako jiné lidské nemoci.
Nejdůležitější prevencí před obezitou je zdravý životní styl a jídelníček.

Evropa se zaměřila na obezitu

zdroj:cbs news BRUSSELS jan. 20 2005 by Lloyd de Vries

Evropská Unie vydala prohlášení o výsledcích studie potravinového a reklamního průmyslu dohromady, které poukazují na nárůst obezity v Evropě, kde každé čtvrté dítě je obézní. To znamená zdravotní potíže této generace v budoucnosti.
Jako součást politiky EU se má stát snaha udržet děti od nezdravých potravinových doplňků a snaha omezení vlivu reklamy na děti.

Tuk je nedílnou součástí lidského těla. Potřebujeme ho k ukládání energie pro budoucí využití. Nicméně, s tím jak se zvyšuje tělesná váha, tuk se z užitečného stává nebezpečným. Jakmile nashromáždíme příliš mnoho tuku, stáváme se obézními. Přibírání do určité meze je přípustné v závislosti na životním stylu - pohybu a stravování jednotlivce. Jakmile se však váha dostane nad takovou hranici, vzniká obezita a riziko zdravotních potíží se několikanásobně zvyšuje.

Obezita, nebo nekontrolové přibírání ovlivňují kvalitu života tím, že tělesný pohyb ztěžují a dokonce ho dělají nebezpečným. Obezita také vede k zdravotním komplikacím, jako je DIABETES a riziko srdečního infarktu. Přestože jsou Obézní lidé dobře živeni, trpí často nedostatkem určitých látek a živin. Obezita dosáhla v zemích s rozvinutým průmyslem i v části rozvojových zemích taková měřítka, že Světová organizace pro zdraví WHO varuje před takzvanou epidemickou Globezitou. Podle studií asociace pro výzkum obezity trpí téměř třetina lidí žijících v Evropské Unii obezitou a každý desátý člověk dokonce obezitou klinickou.

Každý rok se okolo 400000 školních dětí připojí do tabulky s nadváhou.

Prevence - nejlepší strava
Zhubnout kila je mnohem těžší, než je nabrat, proto je prvence mnohem lepší než léčba. Prevence začíná u zdravé stravy a pravidelného pohybu.

Metabolické mechanismy
Abychom předcházeli obezitě, musíme lépe porozumět tomu, jak funguje naše stravování, tělesné aktivity a metabolické reakce, ne jen souhrnně pro celou společnost, ale i pro jednotlivé podskupiny lidí.

A toto si poslechněte...
Na serveru seznam.cz uveřejnili článek týkající se obezity, ve kterém píší, že obezitu lze chytit stejně jako chřipku. Obezitu v tomto případě může způsobit virus AD-36. Lidé, ale i zvířata nakažení tímto virem prý přibírají na váze. Tato teorie je dílem amerických vědců z Louisiany.

flash web studio nanoit prášky na hubnutí mravenci - hubení štěnice cirkuz skateboards moskyto bar LUXO světla a osvětlení LUXO výroba bannerů dětské oblečení ekologické dřevostavby penzion, ubytování, ubytovna rokycany základní a mateřská škola pro tělesně postižené Liberec